อาจารย์นิเทศก์

2 ความคิดเห็น:

 1. ตารางสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  วันจันทร์ คาบ 5-6 เวลา 12:40-14:20 ม. 3/3
  วันอังคาร คาบ 3-4 เวลา 10:10-11:50 ม. 3/4
  คาบ 5-6 เวลา 12:40-14:20 ม. 3/5
  วันพุธ คาบ 1-2 เวลา 08:30-10:10 ม. 4/3 วิชาฟิสิกส์พท้นฐาน
  วันพฤหัสบดี คาบ 1-2-3 เวลา 08:30-11:00 ม.3/3,4,5

  ตอบลบ
 2. ตารางสอน วิชาวิทยาศาตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  วันจันทร์ คาบ1 เวลา 08:30น. คาบ3 เวลา 10:10น. คาบ5 เวลา 12:40น.
  วันพุธ คาบ1-2 เวลา 08:30น. คาบ 2-3 เวลา เวลา 10:10น.
  วันพฤหัสบดี คาบ1-2 เวลา 10:10น.

  ตอบลบ