วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทำไมต้องมีการนิเทศ

    การนิเทศเป็นหน้าที่หลักของหน่วยผลิตและพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา อาจารย์นิเทศทุกฝ่ายรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพให้กับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แล้วเราจะนิเทศกันอย่างไรจึงสามารถตอบโจทย์คุณภาพงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่มีต้นทุนศักยภาพหลากหลายต่างกันได้อย่างเหมาะสม เรามาลองช่วยกันตอบโจทย์นี้กันดีไหม?

ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1 ความคิดเห็น:

 1. การนิเทศ
  เป็นการติดตามการปฎิบัติงานของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
  เราจะนิเทศกันอย่างไร
  1.การติดตามทาง blogspotของอาจารย์
  2.การลงมาตรวจผลการปฎิบัติงานที่โรงเรียน
  3.การตรวจงานของครูพี่เลี้ยง และผู้อำนวยการในการติดตามและประเมิน

  ตอบลบ