วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2/2555


            คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น คณะครุศาสตร์จึงได้กำหนดการสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตได้ด้านล่างนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น